Kuoron syntyvaiheista

1950- luvun lopulla syntyi Joensuun Mieslaulajissa laulavien ortodoksien keskuudessa ajatus ortodoksisten kirkkolaulujen laulamisesta miesäänin.

Tämä esille noussut ajatus johti siihen, että Joensuun seurakunnan silloiselle seurakuntatalolle kokoontui rovasti Aleksanteri Fiilinin kutsusta pieni miesryhmä, kuusi henkeä, kehittelemään ideaa edelleen. Keskustelun tuloksena oltiin yksimielisiä siitä, että ajatus on niin mielenkiintoinen, että on syytä ryhtyä kokoamaan laulutaitoisia miehiä yhteisiin harjoituksiin. Näin tehtiinkin, ja Joensuun Ortodoksisen Mieskuoron syntymävuotena voidaan pitää vuotta 1958.

Edellä mainittuun ensimmäiseen suunnittelukokoukseen ottivat osaa Aleksanteri Fiilin, Paavo Hukkanen, Viki Hukkanen, Alvi Ihatsu, Heikki Ihatsu ja Yrjö Petsalo.

Aluksi pieni joukko harjoitteli kanttori Paavo Kisosen johdolla. Kuoro avusti muutamissa pienimuotoisissa perhepiireissä järjestetyissä toimituksissa. Kun Niilo Meriala tuli mukaan, aloitti kuoro säännölliset harjoitukset ja ryhtyi laajemmin paneutumaan ortodoksiseen kirkkolauluun.

Syksyllä 1959 mukana oli kymmenkunta laulajaa. Ensimmäiseksi tavoitteeksi otettiin harjoitella radioitavan ortodoksisen hartaustilaisuuden veisut. Palmusunnuntaina 10.4.1960 kuoro esiintyi ensimmäisen kerran Niilo Merialan johdolla Joensuun radion paikallisohjelmassa. Seurakunnan kirkkoherra Dan Seljänne puhui ohjelmassa.

Kuoron varsinainen perustava kokous pidettiin 23.9.1960 Joensuun ortodoksisessa seurakuntasalissa, joka on ollut kuoron pääasiallinen harjoittelupaikka. Kuoron hallituksen puheenjohtajaksi valittiin johtaja Viki Hukkanen, sihteeriksi mittausteknikko Aleksanteri Fiilin ja kuoron laulunjohtajaksi haastemies Niilo Meriala. Perustavaan kokoukseen otti osaa 18 henkeä, joten kuoro oli jo kasvanut niin, että voitiin puhua varsinaisesta kuorosta. Kuoron nimeksi hyväksyttiin Joensuun Ortodoksinen Mieskuoro, ja sen kotipaikaksi Joensuun kaupunki. Tästä perustavasta kokouksesta alkaen ryhdyttiin pitämään jäsenluetteloa ja tilinpitoa.

Kuoro perustamisen aikoihin oli Suomen ortodoksisen kirkon ensimmäinen maallikoista muodostettu ortodoksista kirkkomusiikkia laulava mieskuoro.

Kuoron tavoitteet kasvoivat ja uusia laulajia tuli mukaan aivan itsestään. Laulajia oli pian kolmisenkymmentä. Kun uudetkin laulajat olivat musikaalisia ja hyviä laulajia, kuoron esitysten taso parani. Suurimmillaan kuorossamme oli 45 laulajaa.

Teoksesta: Veisatkaa Herralle, veisatkaa! Joensuun Ortodoksinen Mieskuoro 1958 – 1993. s. 53 -55. Toimittaneet Johannes Norppa ja Rauno Pärssinen. PunaMusta Joensuu 1994.