hacker

otter

Opiskelua verkossa

Verkkokurssit

Kursseja/osallistujia

Coursera - Algorithms, Part I

Menneitä kursseja/kokemuksia

Coursera - Introduction to Computer Networks

Coursera - Malicious Software and its Underground Economy: Two Sides to Every Story

Coursera - An Introduction to Interactive Programming in Python

Coursera - Principles of Computing

Oppimateriaalia muuten


CategoryProjekti